Rekuperator

Budowa rekuperatora

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, zwana potocznie rekuperatorem, stanowi technologie zapewniającą efektywną wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzewanie go w sezonie zimowym. Jak zbudowany jest rekuperator? Na czym dokładnie polega jego działanie? Na te i podobne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Jak zbudowany jest rekuperator ?

Rekuperator to urządzenie zapewniające spore ograniczenie strat energii cieplej w czasie procesu mechanicznej wentylacji. Tym samym przyczynia się on do znacznych oszczędności finansowych w zakresie ogrzewania obiektu. Jego „serce” to wymiennik ciepła, którego zadaniem jest wymiana strumieni powietrza wywiewanego z pomieszczeń i nawiewanego spoza budynku. Wyróżnia się trzy rodzaje wymienników ciepła: przeciwprądowe, obrotowe oraz krzyżowe, różniące się między sobą sposobem przepływu powietrza, ale też budową. Pomimo różnic, skutek ich działania jest podobny.

W rekuperatorze zainstalowane są także automatycznie sterowane wentylatory wywiewne i nawiewne. Zaawansowane technologicznie sterowniki wyposażone w czujniki mierzące siłę ciągu powietrza służą regulacji temperatury i obrotów urządzenia, a także zapewniają prawidłową pracę jego cyklów, np. nocnego. Ponadto sprzęt tego rodzaju często bywa wyposażany dodatkowo w czujniki dwutlenku węgla oraz wilgotności. Zwłaszcza pierwszy z nich jest bardzo zalecany jako skuteczne narzędzie wpływające na poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach. Przy otworach nawiewu lub wywiewu umieszczone są specjalne filtry, które zapobiegają przenikaniu do wnętrza urządzenia kurzu, pyłów czy innego typu zanieczyszczeń.

Skuteczne działanie rekuperatora często wspomagają dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki zabrudzenia filtrów, nagrzewnica wtórna, której celem jest ogrzanie powietrza spoza obiektu przy niskich temperaturach, a także nagrzewnica elektryczna, która chroni sprzęt przed osadzaniem się szronu.

Istotnym elementem konstrukcji rekuperatora jest jego obudowa. Nie tylko łączy i osłania ona poszczególne części urządzenia, ale spełnia także inne funkcje, w tym przede wszystkim tłumi dźwięki wydawane przez sprzęt. Obudowy wykonywane są zazwyczaj z tworzywa sztucznego albo metalu. W przypadku metalowych osłon może dochodzić do poluzowania się spoiw pod wpływem zmian temperatury podczas pracy, czego rezultatem jest brzęczenie całości. Zjawisko to nie występuje w przypadku modeli z obudową plastikową.

Jak działa rekuperator?

Zasada działania systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją jest prosta. Wentylator wywiewny zasysa „zużyte” powietrze znajdujące się w pomieszczeniu i przekazuje je na jedną stronę wymiennika ciepła. Równocześnie wentylator nawiewny zaciąga także powietrze z zewnątrz budynku, po czym dostarcza je na przeciwną stronę wymiennika. Między strumieniami zachodzi wymiana ciepła, choć powietrze z obu stron nie ulega zmieszaniu, dlatego też nie dochodzi do przenoszenia zanieczyszczeń, zapachów czy wilgoci. Powietrze spoza obiektu ulega również przefiltrowaniu, czyli oczyszczeniu z pyłów, kurzu, a nawet smogu oraz ewentualnych alergenów. Dzięki czemu powietrze trafiające do pomieszczenia jest świeże i wolne od zanieczyszczeń. Poziom filtracji zależy od klasy zamontowanego filtra.

Rekuperacja to polecane rozwiązanie w przypadku osób cierpiących na alergie, dolegliwości układu oddechowego czy też dla tych, którym po prostu zależy na dobrej jakości powietrzu w swoim domu, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy normy smogowe są nierzadko wielokrotnie przekroczone

Zachodząca w rekuperatorze wymiana ciepła jest tym większa i skuteczniejsza, im bardziej pozwala na to kształt oraz materiał, z którego wymiennik został wyprodukowany. Przykładowo, w modelu przeciwprądowym kontakt strumieni powietrza będzie dłuższy, niż w wersji krzyżowej. Przyczynę stanowi równoległe ułożenie strumieni względem siebie. Z kolei w urządzeniu krzyżowym to ułożenie jest względem siebie prostopadłe, czego rezultatem będzie niższa efektywność odzysku ciepła w porównaniu z modelem przeciwprądowym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *