Pieniądze

Dofinansowanie do rekuperacji

Wentylacja mechaniczna, czyli rekuperacja, zapewnia czyste i świeże powietrze w całym domu, a przy okazji ogranicza wydatki związane z ogrzewaniem nawet do 50%. Z tego powodu interesuje się nią coraz więcej osób. Jedynym problemem z tym związanym może być całkowity koszt inwestycji. Na szczęście istnieje dofinansowanie do rekuperacji, które pozwala znacząco obniżyć cenę systemu. Na czym ono polega? Gdzie zwrócić się po taką pomoc? Jakie są wymagania, aby je uzyskać? Odpowiemy na najważniejsze pytania w poniższym artykule.

Program „Czyste powietrze” – źródło finansowania

Od wielu lat Unia Europejska przeznacza kolejne środki na walkę ze smogiem i globalnym ociepleniem. Polskie instytucje nie stanowią pod tym względem wyjątku. W ramach unowocześniania rodzimych systemów wentylacji oraz aspiracji do osiągnięcia zerowego stopnia emisji powstał rządowy program „Czyste powietrze”, który rozpisano na 11 lat – od 2018 do 2029 r. Jego budżet wynosi aż 103 mld zł.

Pieniędzmi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto w programie znajduje się opcja preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska. Te instytucje odpowiadają za przyznawanie dotacji i pilnowanie wydatków. To właśnie do WFOŚiGW należy zwrócić się z wnioskiem w formie elektronicznej lub papierowej.

Ile wynosi dofinansowanie do rekuperacji?

Osoby wnioskujące do urzędu o dofinansowanie mogą liczyć na naprawdę sporą dotację. Jest jednak ona uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Na największy zwrot środków mogą liczyć gorzej uposażone rodziny, ale tak naprawdę każdy kwalifikujący się do programu otrzyma zwrot znacznej części pieniędzy. Dofinansowanie do rekuperacji wynosi:

– 90%, jeżeli dochód na osobę wynosi maksymalnie 600 zł;
– 80%, jeżeli dochód na osobę wynosi od 601 do 800 zł;
– 70%, jeżeli dochód na osobę wynosi od 801 do 1000 zł;
– 60%, jeżeli dochód na osobę wynosi od 1001 do 1200 zł;
– 50%, jeżeli dochód na osobę wynosi od 1201 do 1400 zł;
– 40%, jeżeli dochód na osobę wynosi od 1401 do 1600 zł;
– 30%, jeżeli dochód na osobę wynosi powyżej 1601 zł.

Wysokość dotacji zawiera ulgę podatkową. Dotyczy to wszystkich opcji objętych programem „Czyste powietrze”, a więc nie tylko wentylacji mechanicznej. Możliwe jest także uzyskanie zwrotu m.in. za wymianę starych źródeł ciepła czy docieplanie budynków.

Jak w praktyce wygląda dofinansowanie do rekuperacji?

Maksymalny koszt kwalifikowany na jedno gospodarstwo domowe/budynek wynosi 10000 zł. Co oznacza, że przewidywany zwrot w najlepszym wypadku będzie sięgać aż 9000 zł, pozostała kwota pokrywana jest z własnych środków.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do programu „Czyste powietrze”?

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane wedle jasno określonych wytycznych. „Czyste powietrze” kierowane jest do osób fizycznych posiadających prawo własności bądź będących współwłaścicielami budynku. Maksymalny okres trwania inwestycji nie może przekraczać 24 miesięcy (prace mogą zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2029 roku). Warto przy tym podkreślić, że o dofinansowanie ubiegać się wtedy, gdy start inwestycji rozpoczął się nie później, niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Istnieją też bardzo szczegółowe wymagania odnośnie do układu rekuperacji. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna musi spełniać następujące warunki, aby otrzymać za nią zwrot kosztów:

– graniczna sprawność odzysku ciepła na poziomie większym lub równym 85%,
– zgodność z normą PN-EN 308,
– maksymalny współczynnik nakładu energii elektrycznej mniejszy lub równy 0,50 Wh/m³,
– posiadanie automatyki sterującej, która odpowiada za regulację wydajności do potrzeb.

Jeśli te wymagania zostaną spełnione, to można mieć niemal pewność uzyskania dofinansowania rekuperacji.

Co z kosztami niekwalifikowanymi?

Droższy system rekuperacji bądź modernizacja domu w innym stopniu, niż przewiduje to program „Czyste powietrze”, wymaga większego wkładu własnego. Wówczas pozostaje skorzystanie z pożyczki udzielanej przez BOŚ. Maksymalna pożyczka wynosi 60 tys. zł i można ją spłacać nawet przez 15 lat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *