Montaż klimatyzacji w domu

Jak dobrać klimatyzator do wielkości pomieszczenia?

Kłopotliwość ciepłych pór roku w Polsce nieustannie przybiera na swojej intensywności. Ludzie z trudem wytrzymują upalne dni, podczas których, mimo niesprzyjającej pogody, muszą skupić się na swoich obowiązkach. Nic więc dziwnego, że co roku temat klimatyzacji powraca, wybrzmiewając na ustach coraz to większej liczby Polaków. Jeśli chcemy skutecznie ustrzec się przed nadciągającymi wraz z wiosną i latem falami upałów, musimy zadbać przede wszystkim o dobór klimatyzatora odpowiedniego w stosunku do wielkości jego docelowego obszaru roboczego.

Od czego zależy skuteczność klimatyzacji?

Inwestycja w klimatyzator wciąż generuje relatywnie duże koszty. Zakup ten należy więc dobrze przemyśleć, mając na uwadze to, że nawet wysokiej jakości urządzenie, pochodzące od przodującego na rynku producenta nie spełni swojej funkcji, jeśli nie zostanie dobrane pod kątem specyfiki określonego pomieszczenia. Pisząc o specyfice mamy tu na myśli przede wszystkim czynniki takie jak:

  • kubatura pomieszczenia,
  • poziom jego nasłonecznienia,
  • jakość zastosowanych rozwiązań termoizolacyjnych,
  • umiejscowienie pomieszczenia (np. we właściwej części budynku lub na poddaszu),
  • bezpośrednie sąsiedztwo innych pomieszczeń, np. kuchni lub łazienki.

Klimatyzacja – aby mogła działać w sposób optymalny – musi posiadać odpowiednio wysoką moc w stosunku do wyżej wymienionych parametrów. Co ciekawe, skuteczność pracy klimatyzacji może istotnie zaburzyć nie tylko urządzenie zbyt słabe, ale również zbyt silne.

Jak wyliczyć optymalną moc klimatyzatora?

Spośród najczęściej wykorzystywanych sposobów można wymienić dwa, opisane pokrótce poniżej.
Wyliczanie mocy klimatyzacji na bazie powierzchni podłóg
Aby uzyskać szacunkową wartość mocy klimatyzatora zwykle korzysta się z następującego wzoru:

powierzchnia wyrażona w m² * 100 = moc chłodnicza wyrażona w watach (x m² * 100 = y W)

Dysponując zatem informacją o wielkości naszego pomieszczenia, bez trudu wyliczymy z powyższego wzoru, jaką mocą powinien dysponować nasz przyszły klimatyzator. Sprawa stanie się jeszcze łatwiejsza, jeśli zamiast każdorazowo stosować ów wzór, zapamiętamy prostą, wynikającą z niego prawidłowość – na każdy 1 m² powierzchni powinno przypadać 0,1 kW mocy chłodniczej.

Obliczanie mocy klimatyzatora na podstawie kubatury pomieszczenia

Orientacyjne wyliczanie mocy klimatyzacji, korzystając ze wzoru bazującego wyłącznie na powierzchni podłóg, sprawdza się tylko wtedy, kiedy wysokość danego pomieszczenia mieści się w ramach standardowego zakresu – wynosi od 2,2 do 2,8 metra. W przypadku natomiast pokojów wyższych, lepszym rozwiązaniem będzie wzór uwzględniający oprócz powierzchni ich podłóg także całkowitą wysokość (czyli właśnie kubaturę, będącą iloczynem tych dwóch parametrów). Wzór ten prezentuje się następująco:

kubatura wyrażona w m³ * 40 = moc chłodnicza wyrażona w watach (x m³ * 40 = y W)

Dobór mocy klimatyzacji – czynniki dodatkowe

Powyżej opisane wzory mają jedynie poglądowy charakter. Nie uwzględniają one wielu dodatkowych, bardzo istotnych czynników, w związku z którymi otrzymany wynik mocy chłodniczej klimatyzatora należałoby zmodyfikować. Tego typu wyjątków od reguły może być wiele, jednak do najczęściej spotykanych zalicza się m.in.:

  • nieefektywną izolację ścian i okien – konieczność zwiększenia wyliczonej mocy klimatyzatora do poziomu 110-120%,
  • połączenie pomieszczenia z kuchnią – wyliczona moc * 110-120%,
  • intensywne nasłonecznienie – wyliczona moc * 120-130%,
  • zlokalizowanie pomieszczenia na poddaszu – wyliczona moc * 130-150%.

Do tego dochodzi jeszcze wiele czynników mniej jednoznacznie wpływających na zapotrzebowanie chłodnicze określonego obszaru roboczego, takich jak np. liczba osób regularnie przebywających w pomieszczeniu czy ilość sprzętu elektrycznego znajdującego się na jego wyposażeniu.

W związku z tym, dobierając moc swojego przyszłego klimatyzatora, warto zdać się przede wszystkim na opinię fachowca, który dokona skrupulatnej i rzetelnej analizy potrzeb pomieszczenia, bazując na swoim doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy branżowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *