Wentylacja w budynku

Jakie są rodzaje wentylacji ?

Spośród obecnych w większości budynków instalacji, wentylacja stanowi jedną z najbardziej podstawowych. Jej zadaniem jest wymiana zużytego, obecnego w poszczególnych pomieszczeniach powietrza na nowe, pochodzące z zewnątrz. Od rodzaju i efektywności działania wentylacji zależy nie tylko kondycja nieruchomości, ale również zdrowie i wygoda samych jej użytkowników. Z uwagi na ten fakt system zawsze powinien być sprawny i odpowiednio dobrany w stosunku do specyfiki określonej przestrzeni. Wówczas będzie on dla domowników gwarantem ciągłego dostępu do świeżego powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku, bez względu na porę roku czy panujące aktualnie warunki pogodowe. Jakie są zatem najczęściej spotykane rodzaje wentylacji w budynkach?

Jakie są rodzaje wentylacji ?

Najbardziej podstawowy podział systemów wentylacyjnych obejmuje wentylację naturalną oraz mechaniczną. Ten pierwszy rodzaj wentylacji bazuje na wykorzystaniu ciągów wentylacyjnych, tj. kominów, które muszą zostać zbudowane aby system mógł działać. W przypadku drugiego z wariantów stosuje się natomiast urządzenia mechaniczne, wspierające pracę systemu, dzięki czemu możliwe jest nieuwzględnianie w jego konstrukcji wspomnianych wcześniej kominów.

Poniżej zamieszczamy dla naszych czytelników szersze informacje na temat zarówno tych już pokrótce opisanych, jak i innych rodzajów wentylacji.

Wentylacja naturalna (grawitacyjna)

Najprostszy i wciąż najczęściej stosowany w Polsce system wymiany powietrza. Z uwagi na wykorzystywanie w swojej pracy zjawiska grawitacji, nazywany także wentylacją grawitacyjną. Bazowanie na naturalnych procesach zachodzących w środowisku z jednej strony stanowi zaletę tego systemu, nie generując żadnych kosztów eksploatacyjnych, a z drugiej wadę, ponieważ uzależnia efektywność pracy układu od czynników takich jak pora roku, pogoda czy różnice temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym, a tym znajdującym się wewnątrz budynku.

W przypadku wentylacji naturalnej występują ponadto dodatkowe warianty systemu, takie jak np. wentylacja typu Z, która poprzez swój specyficzny kształt redukuje ryzyko wystąpienia niekontrolowanych przepływów powietrza w obrębie pomieszczeń wyposażonych w kotły grzewcze.

rodzaje wentylacji w budynkach

fot. Jakie są rodzaje wentylacji stosowanej w budynkach ?

Wentylacja mechaniczna

Ten rodzaj wentylacji określa się również mianem wymuszonej, ze względu na fakt napędzania układu wentylatorem wyposażonym w silnik elektryczny. Przewagą tego systemu nad omawianym wcześniej jest możliwość sterowania jego pracą oraz działanie niezależne od czynników zewnętrznych. Wadę stanowi natomiast konieczność jego zasilania zewnętrznym źródłem energii.
Wentylacja z rekuperacją (tj. z odzyskiem ciepła)

Ten typ systemu opiera się na takiej samej zasadzie działania jak w przypadku wentylacji mechanicznej, jednak posiada konstrukcję rozszerzoną o obecność rekuperatora – urządzenia umożliwiającego odzyskiwanie ciepła zawartego w powietrzu wywiewanym z budynku. Jest to jeden z najlepszych dostępnych obecnie rodzajów wentylacji z uwagi na swoją ekonomiczność, ekologiczność oraz możliwość sprawowania kontroli nad jego pracą.

Wentylacja hybrydowa (grawitacyjno-mechaniczna)

System będący połączeniem wentylacji naturalnej oraz mechanicznej. Posiada on cechy charakterystyczne dla obu wspomnianych rozwiązań – z jednej strony bazuje na siłach natury, takich jak grawitacja i wiatr, a z drugiej pozwala wykorzystać urządzenia mechaniczne do wsparcia swojej pracy, w sytuacji gdy czynniki zewnętrzne są niesprzyjające. Wentylację hybrydową można również wyposażyć w rekuperator.

Jakie czynniki powinny decydować o wyborze danego rodzaju wentylacji?

Do najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania wyboru typu wentylacji należy zaliczyć przede wszystkim:
• intensywność pracy systemu, wyrażaną poprzez ilość wymienianego w ciągu godziny powietrza w obiekcie,
• koszty inwestycji oraz docelowej eksploatacji,
• awaryjność systemu i stopień jego uzależnienia od czynników zewnętrznych,
• skuteczność wentylacji.

Jeśli chodzi o ten ostatni czynnik, skuteczność systemu wentylacyjnego uzależniona jest przede wszystkim od właściwego rozplanowania jego struktury w ramach danego obiektu. Układ powinien być zaprojektowany tak, aby dostarczać świeże powietrze do pokoi najmniej zanieczyszczanych oraz skutecznie usuwać to zużyte z pomieszczeń o wysokim stężeniu zanieczyszczeń, takich jak np. kuchnia lub łazienka. Powinien ponadto zapewniać efektywną wymianę powietrza w obrębie całej przestrzeni obecnej w określonym budynku. Tylko wówczas system będzie odgrywał swoją rolę właściwie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *