Czyszczenie - Wentylacja

Nurtex – profesjonalne czyszczenie wentylacji Dolny Śląsk

Proponowana przez nas usługa polega na usunięciu z przewodów instalacji wentylacyjnej wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń biologicznych oraz mechanicznych, takich jak kurz, osad, pył czy bakterie, alergeny i pozostałe mikroorganizmy potencjalnie szkodliwe dla zdrowia człowieka. Tylko regularnie i skrupulatnie czyszczona wentylacja zapewnia użytkownikom sprawne, efektywne oraz bezpieczne działanie.

Współpracujemy zarówno z osobami indywidualnymi, jak i z prywatnymi firmami oraz instytucjami publicznymi. Nasza usługa jest w pełni kompleksowa i spersonalizowana, aby odpowiadała potrzebom konkretnego klienta. Pracę rozpoczynamy od dokonania drobiazgowej weryfikacji i oceny kondycji poszczególnych elementów instalacji. Na podstawie wyciągniętych wniosków, na temat m.in. typu danej wentylacji, poziomu jej zanieczyszczenia oraz specyfiki obiektu, w ramach którego jest zamontowana, dobieramy odpowiednie rozwiązania.

Zakres działania – czyszczenie wentylacji we Wrocławiu

Zakres działań, które wykonujemy, realizując usługę czyszczenia wentylacji koncentruje się na elementach, takich jak przewody, centrale oraz wentylatory i obejmuje przede wszystkim następujące czynności:
• ocena stanu wentylacji (za pośrednictwem m.in. kamery inspekcyjnej) i dobór optymalnej techniki pracy,
• usuwanie zanieczyszczeń fizycznych z przewodów wentylacyjnych,
• odgrzybienie, odkażanie i dezynfekcja instalacji (tj. usunięcie biologicznych zanieczyszczeń),
• czyszczenie przy użyciu sprężonego powietrza,
• przeprowadzenie pomiarów mikrobiologicznych,
• przegląd instalacji i weryfikacja wydajności jej działania, po wykonaniu usługi.

Jeśli chodzi o czyszczenie wentylacji Wrocław jest podstawowym, choć niejedynym obszarem naszej działalności. Na co dzień obsługujemy klientów z całego województwa dolnośląskiego, a nierzadko również z miejscowości w całej Polsce. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu, niezależnie od docelowego miejsca przeprowadzenia zlecenia.